Hvor meget får man i kørselsfradrag

10 januar 2024
Peter Mortensen

Introduktion

:

taxes

Kørselsfradrag er en skattefordel, der tilbydes til personer, som bruger deres personlige køretøjer til arbejdsrelaterede formål. Dette kan omfatte tjenesterejser, transport til møder eller kørsel til og fra arbejde, hvis man ikke har mulighed for at benytte offentlig transport. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvor meget man kan få i kørselsfradrag, og hvad der er vigtigt at vide for personer, der generelt er interesserede i dette emne.

Historisk udvikling

:

For at forstå det nuværende niveau af kørselsfradrag er det vigtigt at se tilbage på, hvordan det har udviklet sig over tid. Kørselsfradrag blev først indført i Danmark i 1925 som en kompensation for de forskellige omkostninger ved personlig kørsel i arbejdsmæssig sammenhæng. Den oprindelige fradragsmulighed blev fastsat til en fast sats pr. kilometer, og dette system blev fastholdt i mange år.

I begyndelsen af 2000’erne blev der dog indført ændringer i kørselsfradraget for at afspejle stigende omkostninger relateret til privat kørsel. Fradragssatserne blev justeret løbende for at følge udviklingen af brændstofspriser og køretøjets driftsomkostninger. Disse ændringer blev implementeret for at sikre, at kørselsfradraget forblev en fair og passende kompensation for medarbejdere, der bruger deres personlige køretøjer i forretningsøjemed.

Den gældende ordning for kørselsfradrag

:

I dag er kørselsfradraget baseret på en kilometerbaseret sats, hvor fradraget beregnes ud fra antallet af kilometer, der køres i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter. Satsen for kørselsfradrag fastsættes årligt af skattemyndighederne og kan variere afhængigt af køretøjets størrelse og brændstoftype.

I 2021 er satserne for kørselsfradrag som følger:

– For køretøjer, der bruger benzin, gas eller diesel er satsen 3,54 kroner pr. kilometer for de første 20.000 kilometer og derefter 1,98 kroner pr. kilometer for yderligere kørte kilometer.

– For elbiler er satsen 1,98 kroner pr. kilometer for de første 20.000 kilometer og derefter 0,99 kroner pr. kilometer for yderligere kørte kilometer.

Det er vigtigt at bemærke, at kørselsfradraget kun kan opnås, hvis dokumentation for den faktiske kørsel og formålet med den er tilgængelig. Dette kan omfatte logbøger, kvitteringer eller andre relevante dokumenter, der bekræfter kørslen.

For at opnå større sandsynlighed for at blive vist som et featured snippet på en Google-søgning er det vigtigt at strukturere teksten korrekt. Nedenfor er et eksempel på den strukturerede tekst med opstillede bulletpoints:

?

Introduktion

– Kørselsfradrag som en skattefordel

– Brugen af personlige køretøjer til arbejdsrelaterede formål

Historisk udvikling

– Indførelsen af kørselsfradrag i 1925

– Ændringer i fradragssatser for at afspejle stigende omkostninger relateret til privat kørsel

– Kompensation for brug af personlige køretøjer i forretningsøjemed

Den gældende ordning for kørselsfradrag

– Kilometerbaseret sats og beregning af fradrag

– Forskellige satser afhængigt af køretøjets størrelse og brændstoftype

– Dokumentationskrav for at opnå kørselsfradragMålgruppen for denne artikel er investorer og finansfolk, og derfor bør tonen være informativ og objektiv. Ved at følge den strukturerede tekst og inkludere relevante oplysninger om kørselsfradragets historiske udvikling og den gældende ordning, vil læsere få en dybdegående forståelse af, hvor meget man kan få i kørselsfradrag.

FAQ

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er en skattefordel, der tilbydes til personer, som bruger deres personlige køretøjer til arbejdsrelaterede formål. Dette kan omfatte tjenesterejser, transport til møder eller kørsel til og fra arbejde, hvis man ikke har mulighed for at benytte offentlig transport.

Hvordan beregnes kørselsfradraget?

Kørselsfradraget beregnes baseret på antallet af kilometer, der køres i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter. Satserne for kørselsfradrag fastsættes årligt af skattemyndighederne og kan variere afhængigt af køretøjets størrelse og brændstoftype. Der er forskellige satser for køretøjer, der bruger benzin, gas eller diesel og elbiler.

Hvilken dokumentation kræves for kørselsfradrag?

For at opnå kørselsfradrag skal der være dokumentation for den faktiske kørsel og formålet med den. Dette kan omfatte logbøger, kvitteringer eller andre relevante dokumenter, der bekræfter kørslen. Det er vigtigt at have tilstrækkelige dokumenter til at bevise berettigelsen af kørselsfradraget ved eventuelle revisionsforespørgsler.

Flere Nyheder